سرعت سنج باد AM – 4220

تماس بگیرید

CUP ANEMOMETER

سرعت سنج باد با پراب فنجانی

  • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم
  • مقاوم در برابر آب
  • همراه کیف حمل
0.9 ~ 35.0 m / s
0.1 m/s
0 ~ +50 C°
mile / h , m / s , ft / min , km / h , knots
 

  • سرعت:
  • دقت اندازه گیری:
  • دما:
  • واحدهای اندازه گیری: