کلمپ متر دیجیتال AC مدل 2017

تماس بگیرید

  • فکهای اشکی شکل جهت سهولت استفاده در قسمت های کوچک و میان کابلهای متعدد
  • دارای سه قابلیت اندازه گیری : ولتاژ AC و جریان AC و مقاومت
  • دارای تست اتصال کوتاه همراه با بازر (Buzzer)
  • اندازه گیری فرکانس در محدوده 40Hz تا 1KHz در جریان و ولتاژ AC

 

MODEL 2017
MODEL 2017