پراب TP – 01

تماس بگیرید

TYPE K TEMPERATURE PROBE

پراب دمای معمولی

-40 C˚ ~ +300 C˚ 

  • قابلیت اندازه گیری: