کنترل فاز سری 70

 

  • کنترل فاز خطوط تک فاز و سه فاز
  • 1 و 2 کنتاکت خروجی با شدت جریان نامی 6، 8 و 10 آمپر
  • تشخیص قطع، چرخش و عدم تقارن فاز و انحراف نقطه صفر

توضیحات

کنترل فاز سری 70

  • کنترل فاز خطوط تک فاز و سه فاز
  • 1 و 2 کنتاکت خروجی با شدت جریان نامی 6، 8 و 10 آمپر
  • تشخیص قطع، چرخش و عدم تقارن فاز و انحراف نقطه صفر
  • باز شدن کنتاکت خروجی در زمان تشخیص خطا
  • قابلیت مانیتور کاهش و اضافه ولتاژ همزمان (حالت پنجره ای)

برند

Finder