کنترل فاز سری 7031

تومان 3,384,150

نوع 70.31 – رله مانیتورینگ ولتاژ خط برای شبکه های سه فاز. مدل چند منظوره برای نظارت بر ولتاژ سه فاز (380 … 415) ولت، اضافه ولتاژ، حالت پنجره (اضافه ولتاژ + کم ولتاژ)، چرخش فاز و افت فاز (تشخیص خطای افت فاز حتی در حضور ولتاژهای بازسازی شده)

مشاهده سبد خرید

توضیحات

کنترل فاز سری 7031

نوع 70.31 – رله مانیتورینگ ولتاژ خط برای شبکه های سه فاز. مدل چند منظوره برای نظارت بر ولتاژ سه فاز (380 … 415) ولت، اضافه ولتاژ، حالت پنجره (اضافه ولتاژ + کم ولتاژ)، چرخش فاز و افت فاز (تشخیص خطای افت فاز حتی در حضور ولتاژهای بازسازی شده)

امکانات عبارتند از:

منطق ایمنی مثبت (مطابق خروجی باز می شود زمانی که مقدار اندازه گیری شده خارج از محدوده باشد)

تمام عملکردها و رتبه بندی را می توان به راحتی با استفاده از انتخابگر و اصلاح کننده صورت جلو تنظیم کرد

برند

Finder