تایمر راه پله سری 14 – 1401 و 1471 و 1481

تماس بگیرید

  • تایمر راه پله با 3 و 8 فانکشن
  • قابلیت ارسال پالس اخطار قبل از اتمام زمان تایمر
  • قابلیت سیم کشی 3 و 4 سیمه

توضیحات

تایمر راه پله سری 14 – 1401 و 1471 و 1481

  • تایمر راه پله با 3 و 8 فانکشن
  • قابلیت ارسال پالس اخطار قبل از اتمام زمان تایمر
  • قابلیت سیم کشی 3 و 4 سیمه
  • کنتاکت 16 امپر با تکنولوژی  Zero crossing

برند

Finder