مانومترPM – 9102

تماس بگیرید

MANOMETER , 200 mbar

مانومتر دیجیتال با پراب سرخود

  • دقت بالا – سنسور سرخود
  • واحدهای اندازه گیری : mbar, Psi, Kg, cm²/mm Hg / inch Hg / meter H²O / inch H²O
    Atmosphere MAX
  • دارای حافظه و ثبت مقادیر مینیمم و ماکزیمم
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
±200 m bar 

  • قابلیت اندازه گیری: