رطوبت سنج MS – 7000HA

تماس بگیرید

MOISTURE METER

رطوبت سنج جامدات و چوب

  • پراب مجزا
  • 9 گروه مواد در حافظه
  • کالیبراسیون برای 150 گونه چوب
  • دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم
  • کاربرد: صنعت، آزمایشگاه ها،معادن، کشاورزی و …
  • تنظیم خودکار
  • همراه با کیف حمل
9 ~ 30%RH
  • قابلیت اندازه گیری: