میلی اهم متر MO – 2014

تماس بگیرید

MILLIOHM METER 10 Amperes max. test current

میلی اهم متر

  • خواندن آسان اطلاعات روی صفحه نمایش
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB
60 mΩ/ 600 mΩ/ 6 Ω/ 60 Ω/ 600 Ω/ 6 kΩ
1μΩ
10A, 1A, 100mA, 10mA, 1mA,100μA
Hi/Lo
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • جریان:
  • حد اندازه گیری: