میلی اهم متر MO – 2001

تماس بگیرید

MILLIOHM METER

میلی اهم متر

  • دارای قاب بسیار مقاوم و مستحکم
  • دقت بالا
  • دارای 4 ترمینال ورودی
0 ~ 200 mΩ/ 2000 mΩ

20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω

220 ~ 230V

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

  • تغذیه: