نیروسنج FG – 6005SD

تماس بگیرید

FORCE GAUGE , 5000 g

نیروسنج دیجیتال دارای کارت حافظه

  • قابلیت اندازه گیری به دو روش سریع و آهسته
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه ( SD CARD 1 ~ 16G )
0 ~ 5000 g g/oz/Newton
1 g
20ms
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • سرعت نمونه برداری: