نشت یاب اشعه ماکروویو EMF – 810

MICRO WAVE LEAKAGE DETECTOR

نشت یاب اشعه ماکروویو

  • قابلیت زنگ هشدار برای مقادیر بیشتر از 1 mw/cm²
0 ~ 1.999 mw/cm² 

  • قابلیت اندازه گیری:
دسته:

توضیحات

نشت یاب اشعه ماکروویو

Model: EMF – 810

0 ~ 1.999 mw/cm²قابلیت اندازه گیری
152×69×36mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron