خازن سنج DM – 9023

تماس بگیرید

CAPACITANCE METER

خازن سنج

  • مولتی رنج
  • دارای 9 رنج اندازه گیری ظرفیت خازنی
  • همراه با کیف حمل
 

0-200 PF/ 2nF/ 20nF/ 200nF
2μF/ 20μF/ 200μF
2000μF/ 20000μF

 

0.1 PF ~10 μF

 

  • ظرفیت خازنی

 

 

 

  • دقت اندازه گیری