یووی لایت متر UVC – 254

تماس بگیرید

UV LIGHT METER-short wave 254 nm

یووی لایت متر

  • دارای سنسور UVC
  • دارای حافظه و ثبت مقادیر مینیمم و ماکزیمم
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 199.9μw / cm²

1.999 mW / cm²

19.99 mW / cm²

  • قابلیت اندازه گیری: