کنترل دما و رطوبت سری 7T.51

تماس بگیرید

  • کنترل کننده دما و رطوبت
  • قابلیت انتخاب 4 تابع خروجی
  • حسگر رطوبت بالا تا 90 درصد و حرارت 10 تا 60 درجه سانتی گراد