کنترل دما و رطوبت سری 7H.51

تماس بگیرید

  • هیتر تابلویی با بدنه ی مجهز به حفاظت تماسی
  • سیستم خود تنظیمی حرارتی با مقاومت PTC
  • پروفیل الومینیومی قرار گرفته در محفظه پلاستیکی