ترمومتر TM – 960

INFERARED THERMOMETER 2 IN 1

ترمومتر تماسی / غیرتماسی (لیزری)

  • همراه با کیف حمل
˚F/ ˚C -60˚ ~ +760˚C
64˚ ~ +1400˚C
 

  • لیزری:
  • تماسی (همراه با پراب):

توضیحات

ترمومتر

Model: TM – 960

˚F/ ˚C -60˚ ~ +760˚Cلیزری
64˚ ~ +1400˚Cتماسی (همراه با پراب)
146×132×48.8mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron