پراب SMD – 21

تماس بگیرید

SMD TEST CLIP

پراب Model: SMD – 21

  • قابلیت اتصال به دستگاه LCR – 9184
  • جهت تست و اندازه گیری قطعات الکترونیکی (مقاومت (R) خازن (C) سلف(L))