رله دو حالته سری 7S

 

  • رله های ایمنی بالا با کنتاکت Class A forcibly guided
  • مدل های سازگار با SIL2
  • تعداد 2 تا 6 کنتاکت 6 و 8 آمپر

توضیحات

رله دو حالته، واکنش سریع و ایمنی بالا سری 7S

  • رله های ایمنی بالا با کنتاکت Class A forcibly guided
  • مدل های سازگار با SIL2
  • تعداد 2 تا 6 کنتاکت 6 و 8 آمپر
  • فاصله فیزیکی زیاد بین کنتاکت ها

برند

Finder