کالیبراتور جریان/ولتاژ MS7221

تماس بگیرید

کالیبراتور جریان/ولتاژ MS7221

قابلیت اندازه گیری :

  • ولتاژ : 0mV ~ 100mV DC 0v ~ 10V DC
  • جریان : 0 mA ~ 24mA DC
  • تولید و تزریق جریان / ولتاژ :
  • ولتاژ : 0mV ~ 100mV DC 0v ~ 10V DC
  • جریان : 0 mA ~ 24mA DC
  • همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
MS7221
MS7221