تستر کابل شبکه MS6810

تماس بگیرید

تستر کابل شبکه / BNC مدل MS6810

قابلیت اندازه گیری :

  • تست کابل شبکه : 10Base-T , T568A , T568B , Token ring
  • تست کابل BNC
  • تشخیص نوع کابل شبکه
  • همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
MS6810
MS6810