میگر دیجیتال MS5215

تماس بگیرید

میگر دیجیتال قابل اندازه گیری 5000V مدل MS5215

قابلیت اندازه گیری :

  • ولتاژ تزریقی : 250V / 500V / 1000V / 2500V / 5000V
  • مقاومت الکتریکی :0.01MΩ ~ 5TΩ
  • اندازه گیری جریان نشتی :50V ~ 750V AC / 50V ~ 1000V DC

دیگر قابلیت ها :

  • قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
  • اندازه گیری و محاسبه تست های PI / DAR

(Polarization index measurement (PI

(Dielectric Absorption Ratio (DAR

  • همراه کابل و نرم افزار مربوطه
  • رسم نمودار تست های مختلف
  • دقت و کیفیت بسیار بالا – همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
MS5215
MS5215