میگر دیجیتال MS5215

میگر دیجیتال قابل اندازه گیری 5000V مدل MS5215

قابلیت اندازه گیری :

  • ولتاژ تزریقی : 250V / 500V / 1000V / 2500V / 5000V
  • مقاومت الکتریکی :0.01MΩ ~ 5TΩ
  • اندازه گیری جریان نشتی :50V ~ 750V AC / 50V ~ 1000V DC

دیگر قابلیت ها :

  • قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
  • اندازه گیری و محاسبه تست های PI / DAR

(Polarization index measurement (PI

(Dielectric Absorption Ratio (DAR

  • همراه کابل و نرم افزار مربوطه
  • رسم نمودار تست های مختلف
  • دقت و کیفیت بسیار بالا – همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
MS5215
MS5215

توضیحات

MS5215
Operating VoltageMeasuring RangeAccuracy
250V DC0.01MΩ~2.5GΩ±(5%+5)
2.51GΩ~250GΩ±(20%+10)
500V DC0.01MΩ~5.0GΩ±(5%+5)
5.01GΩ~500GΩ±(20%+10)
1000V DC0.01MΩ~10GΩ±(5%+5)
10.01GΩ~500GΩ±(20%+10)
501GΩ~999GΩ±(30%+20)
2.5KV DC0.01MΩ~25GΩ±(5%+5)
25.1GΩ~500GΩ±(20%+10)
501GΩ~999GΩ±(30%+20)
1TΩ~2.5TΩ±(30%+40)
5KV DC0.01MΩ~50GΩ±(5%+5)
50.1GΩ~500GΩ±(20%+10)
501GΩ~999GΩ±(30%+20)
1TΩ~5TΩ±(30%+40)
Leakage Current
RangeMeasuring RangeAccuracy
10nA1.00nA~9.99nA±(15%+1nA)
100nA9.0nA~99.9nA±(15%+5)
1000nA100nA~999nA±(2.5%+5)
10μA0.90μA~9.99μA
100μA9.0μA~99.9μA
1000μA90μA~999μA
3mA0.90mA~3.00mA
Voltage
Test ModeDC VoltageAC Voltage
Test Range±(50V~1000V)
±50V~750V
(50Hz~60Hz)
Precision error±(5%+5)±(5%+5)
Input ResistanceApprox. 10MΩApprox. 10MΩ
Temperature
Measuring RangeMeasuring Precision
-10℃~0℃±1.5℃
0℃~40℃±1.0℃
40℃~70℃±1.5℃
General
  Power Supply  6xLr14(2#) Batteries, or 6×1.2V AA Batteries (Charger: Input Voltage 100V~240V)
Product Size284mmx230mmx125mm/11.2″9.1″x4.9″
Product Weight2426g/5.34lb
Safety RatingCAT III 1000V CAT IV 600V

برند

Mastech