رطوبت سنج MS – 7011+ MS71P

تماس بگیرید

HIUMIDITY CONTEND

رطوبت سنج غلات همراه با پراب

  • رطوبت مواد دانه، ذرت، برنج، پنبه و کاغذ
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • قابلیت ثبت اطلاعات
10 ~ 95%RH
-25.3 ~ +48.9 C˚
0 ~ 50 C˚
-100 ~ 1300 C˚
 

  • رطوبت:
  • Dew Point:
  • دما بدون پراب:
  • دما با پراب تیپ K: