ترازوی الکترونیکی GM – 5001

DIGITAL BALANCE 5000g x 1 gr

ترازوی الکترونیکی

  • تغذیه : 6x 1.5 VPC با آدابتور 9V
5000 x 1g / 176.00 OZ x 0.05 oZ
500g x 0,1g
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:

توضیحات

ترازوی الکترونیکی

Model: GM – 5001

5000 x 1g / 176.00 OZ x 0.05 oZقابلیت اندازه گیری
500g x 0,1gدقت اندازه گیری
250 x 188 x 70 mmابعاد دستگاه
185 x 185 mmابعاد کفه
250 x 188 x 70 mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron