ترازوی الکترونیکی GM – 5000

DIGITAL BALANCE 500g x 1gr WITH RS-232

ترازوی الکترونیکی

  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • تغذیه : 6x 1.5 VDC با آدابتور 9V
5000 x 1g,176.00 oZ x 0.05 oZ
500g x 0.1 g
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:

توضیحات

ترازوی الکترونیکی

Model: GM – 5000

5000 x 1g,176.00 oZ x 0.05 oZقابلیت اندازه گیری
500g x 0.1 gدقت اندازه گیری
250 x 188 x 70 mmابعاد دستگاه
185 x 185 mmابعاد کفه

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron