ترازوی الکترونیکی GM – 5000

تماس بگیرید

DIGITAL BALANCE 500g x 1gr WITH RS-232

ترازوی الکترونیکی

  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • تغذیه : 6x 1.5 VDC با آدابتور 9V
5000 x 1g,176.00 oZ x 0.05 oZ
500g x 0.1 g
 

  • قابلیت اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری: