فانکشن ژنراتور FG – 2003

FUNCTION GENERATOR-5digits

فانکشن ژنراتور

  • کانتر- فانکشن ژنراتور
  • موج های سینوسی، مربعی، مثلثی، پالس و دندان اره ای (ramp)
0.5 Hz ~ 3 MHz
0.001 Hz
0.2 Hz 60 تا MHz
115-230 VAC
 

  • فرکانس تولیدی:
  • دقت:
  • کانتر:
  • تغذیه:

توضیحات

فانکشن ژنراتور

Model: FG – 2003

0.5 Hz ~ 3 MHzفرکانس تولیدی
0.001 Hzدقت
0.2 Hz 60 تا MHzکانتر
115-230 VACتغذیه
275 x 90 x 300 mmابعاد

برند

Lutron