فرکانس متر FC – 2700

تماس بگیرید

2.7 GHz FREQUENCY COUNTER

فرکانس متر رومیزی

  • دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم
  • متوسط گیری نسبی و مطلق
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • فرکانس و پریود در سه رنج : 10MHz, 100MHz, 2700MHz