استروب اسکوپ DT – 2269

تماس بگیرید

DIGITAL STROBOSCOPE

استروب اسکوپ

  • دقت بالا
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • دارای حافظه تا 10 مقدار
  • دارای دسته جداشونده
5 ~ 12500 RPM
5 ~ 999.9 RPM / 0.1 RPM
220-230 VAC
 

  • مقادیر اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • تغذیه: