استروب اسکوپ DT – 2269

DIGITAL STROBOSCOPE

استروب اسکوپ

  • دقت بالا
  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
  • دارای حافظه تا 10 مقدار
  • دارای دسته جداشونده
5 ~ 12500 RPM
5 ~ 999.9 RPM / 0.1 RPM
220-230 VAC
 

  • مقادیر اندازه گیری:
  • دقت اندازه گیری:
  • تغذیه:

توضیحات

استروب اسکوپ

Model: DT – 2269

5 ~ 12500 RPMمقادیر اندازه گیری
5 ~ 999.9 RPM / 0.1 RPMدقت اندازه گیری
220-230 VACتغذیه
210 x 120 x 120 mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron