کنداکتیویتی متر CD – 4303

تماس بگیرید

CONDUCTIVITY METER

کنداکتیویتی متر ( هدایت سنج)

  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و  USB نرم افزار مربوطه
  • دارای حافظه ماکزیمم ومینیمم
  • همراه با کیف حمل
0 – 200 μs / 2 ms / 20ms
0 ~ 200 μs / 0.1 μs
0 ~ +60 C° C°/F°
 

  • رسانایی:
  • دقت اندازه گیری:
  • دما:

توضیحات

کنداکتیویتی متر

Model: CD – 4303

0 – 200 μs / 2 ms / 20ms رسانایی
0 ~ 200 μs / 0.1 μs دقت اندازه گیری
0 ~ +60 C° C°/F° دما
180 x 72 x 32 mm ابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron