سوکت سری 95 – 9502 و 9503 و 9505 و 9513 و 9515 و 9575 و 9585

تومان 215,040

  • سوکت سری 95 سوکت مخصوص رله سری 40 و 41 و 43 و 44 فیندر
  • 8 و 5 پایه